بررسی اطلاعات آماری

بررسی اطلاعات آماری گوگل آنالتیک

بررسی اطلاعات آماری گوگل آنالتیک

در این مقاله ابزارهایی برای بررسی نسخه موبایلی وب سایت ها را معرفی می کنیم . برای بررسی وآنالیز ترافیک موبایلی وب سایت ها از ابزارهای گوگل انالتیک می توان استفاده کرد. توسط گوگل انالتیک می توانید امارها و گرافهای با ارزشی را در مورد بازدیدکنندگاه وب سایت خود بدست اورید. این ابزار بسیار خوب […]