بررسی فروشگاه ebay

تحلیل و بررسی فروشگاه ebay

تحلیل و بررسی فروشگاه ebay

نقش تجارت الکترونیک در جهان امروز غیر قابل انکار است و نقش آن در سال های اتی نیز پررنگ تر خواهد شد. یک نوع خاص از فروش الکترونیکی حراجی الکترونیکی است که سایت ebay یکی از نمونه های موفق در زمینه حرج الکترونیکی است . در میان وب سایت های تجارت الکترونیکی کمتر وب سایتی […]