بررسی و آنالیز

بررسی و آنالیز تجربه های خرید در فروشگاه آمازون

بررسی و آنالیز تجربه های خرید در فروشگاه آمازون

امروزه  طراحان و دیزاینرهای وب سایت های تجارت الکترونیکی با چالش هایی جهت طراحی اصولی و کاربردی تجربه کاربری برای افزایش مشتریان و خرید در وب سایت هایشان روبرو هستند . بحث تقویت تجربه کاربری در وب سایت های بزرگ تجارت الکترونیک یکی از موضوعات بسیار مهم هم برای جذب مشتریان بیشتر و هم برای […]