برنامه اندروید

طراحی دوباره پلی استور گوگل

طراحی دوباره پلی استور گوگل

طی تصاویر منتشر شده از پلی استور گوگل توسط یکی از کارکنان شرکت گوگل به نظر می رسد گوگل ظاهر جدیدی برای این برنامه در در نظر گرفته است. تغییرات بسیار عمده بوده و ظاهر را به کلی تغییر داده است. بر اساس تصاویر منتشر شده دو بخش App & Game و Entertainment را جدا […]