برنامه های پیش فرض ویندوز 10

تنظیمات اولیه ویندوز 10

تنظیمات اولیه ویندوز 10

اکنون که بعد از مدت ها انتظار ویندوز ۱۰ را بر روی رایانه خود نصب کرده اید احتمالا مشتاق گشت و گذار در این سیستم عامل و کشف راز های آن هستید ولی بهتر است دست نگه دارید و قبل از آن ، این ۵ بخش از تنظیمات را مطابق سلیقه خود تغییر دهید . […]