بزرگترین فیزیکدانان

زندگی نامه جورج پجت تامسون

زندگی نامه جورج پجت تامسون

زندگی نامه جورج پجت تامسون : ۱۲۳ سال پیش جورج پجت تامسون فیزیکدان سرشناس انگلیسی متولد شد. شهرت وی بخاطر کشف ویژگی موجی الکترون در پدیده پراش الکترون است که به همین خاطر نیز جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۳۷ را دریافت کرده است. ۳ می سال ۱۸۹۲ میلادی جورج در یک خانواده علم دوست در شهر […]