بند2

رونمایی از مایکروسافت بند 2

رونمایی از مایکروسافت بند 2

اکثر افرادی که که کنفرانس مایکروسافت را دنبال می کنند منتظر معرفی موبایل های لومیا و سرفس جدید هستند. اما مایکروسافت به صراحت نشان داد هنوز به بازار در حال رشد ابزار های پوشیدنی امیدوار است. این ابزار پوشیدنی دوباره مایکروسافت بند نامیده شده است. در ادامه با پیشگام دو همراه باشید.   این دستبند جدید […]