بک آپ

چگونه در ویندوز ۱۰ بک آپ بگیریم و نیز آن را برگردانیم؟

چگونه در ویندوز ۱۰ بک آپ بگیریم و نیز آن را برگردانیم؟

خوب است که همیشه یک بک آپ داشته باشید و کپی فایل هایتان را بر روی یک محل دیگر نگه دارید تا در صورتی که اتفاق  برای فایل های اصلی افتاد ، بتوانید از آنها استفاده کنید. در ویندوز ۱۰ در چند مرحله آسان می‌توانید برای کامپیوترتان بک آپ بگیرید.برای بک آپ ویندوز 10 در ابتدا […]