بیان ذهنی

چرا در زمان مطالعه، صدایی در درونمان می شنویم؟

چرا در زمان مطالعه، صدایی در درونمان می شنویم؟

Quora وبسایتی برای پرسش و پاسخ است که در آن، سوالات و پاسخ هایشان تماما توسط کاربران ارائه و سازماندهی می شوند. چندی پیش یکی از کاربران این سایت این پرسش را مطرح کرد: صدایی که در زمان مطالعه درون خود میشنویم از کجا می آید؟ در ادامه نیز پل کینگ، عصب شناسی که از […]