بیت تورنت

بیت تورنت مرورگری را برای ویندوز منتشر کرد

بیت تورنت مرورگری را برای ویندوز منتشر کرد

سال گذشته بیت تورنت برنامه بلندپروازانه خود جهت توسعه یک مرورگر را عنوان کرد؛ مرورگری که می تواند به وب سایت هایی دسترسی داشته باشد که از پروتکل خود BitTorrent نیز استفاده می کنند نه صرفا سرورهای متمرکز. مرورگر اینترنت مورد بحث Maelstrom نام دارد و بر پایه Chromium از گوگل بنا شده است. از […]