بیلد جدید ویندوز 10 موبایل

بیلد 10572 ویندوز 10 موبایل

بیلد 10572 ویندوز 10 موبایل

همان طور که در خبرها آمده بود ، Gabe Aul سرپرست بخش اینسایدر ، یک بیلد جدید دیگر از ویندوز 10 موبایل را منتشر کرد . البته این بیلد یک باگ بزرگ دارد و آن هم برگشتن به ویندوز 8.1 موبایل برای بروزرسانی به این بیلد جدید می باشد . و این هم توییت سرپرست […]