بیلد جدید ویندوز 10

بیلد 10572 ویندوز 10 موبایل

بیلد 10572 ویندوز 10 موبایل

همان طور که در خبرها آمده بود ، Gabe Aul سرپرست بخش اینسایدر ، یک بیلد جدید دیگر از ویندوز 10 موبایل را منتشر کرد . البته این بیلد یک باگ بزرگ دارد و آن هم برگشتن به ویندوز 8.1 موبایل برای بروزرسانی به این بیلد جدید می باشد . و این هم توییت سرپرست […]

شناسایی دست خط در بیلد 10565 ویندوز 10

شناسایی دست خط در بیلد 10565 ویندوز 10

  در بیلد جدید ویندوز ویژگی های جالبی به چشم ی خورد . شناسایی دست خط نیز توسط کورتانا یکی از این ویژگی هاست . برای دارندگان سرفیس و سایر دستگاه ها با امکان قلم الکترونیکی می توانید با نوشتن با قلم ، به راحتی آن ها را با کورتانا به متن تبدیل کنید . […]