بیماری

گوگل اطلاعات دقیقی از ۹۰۰ بیماری مختلف ارائه می دهد

گوگل اطلاعات دقیقی از ۹۰۰ بیماری مختلف ارائه می دهد

ویژگی جدیدی که به موتور جستجوی گوگل افزوده شده، این قابلیت را به کاربران می دهد تا اگر پرسشی در مورد یکی از ۹۰۰ بیماری تحت پوشش موتور جستجوی گوگل دارند، سریعا به آن دست یابند. لیست بیماری ها شامل موارد عمومی مثل التهاب چشم و موارد نادر مثل تب دانگ می شود. اوایل امسال، […]