بیمه تامین اجتماعی

سیم کارت رایتل جایگزین دفترچه بیمه تامین اجتماعی می شود

سیم کارت رایتل جایگزین دفترچه بیمه تامین اجتماعی می شود

شاید شما نیز می دانید که مالک اصلی اپراتور سوم تلفن همراه ایران کیست. اما برای آن عده که از این مساله بی خبر هستند باید بازگو کنیم که این اپراتور داخلی زیر نظر کدام نهاد اداره می گردد. برنده مزایده اپراتور سوم در سال ۸۸، «شرکت ارتباطات تامین شمس نوین (تامین تلکام)» بود که در ابتدا […]