بیوک کروک

پیشگاموبیل:اولین بیوک کروک در آمریکا

پیشگاموبیل:اولین بیوک کروک در آمریکا

اولین کروکی بیوک،خودرویی زیبا و راحت با سقف انعطاف پذیر است. این اولین خوردوی کروکی بیوک است که در ۲۵ سال گذشته در آمریکابه تولید رسیده است.کروکی بیوک ظرفیت ۴ سرنشین را دارد . قیمت پایه خودروی بیوک کَس کِید ۳۳۹۹۰ دلار پیش بینی شده است که هزینه تحویل در مقصد را نیز شامل می […]