بیژن پاک زاد

پیشگاموبیل: کورش منصوری نامی آشنا در صنعت تیونینگ

پیشگاموبیل: کورش منصوری نامی آشنا در صنعت تیونینگ

در دنیای اتومبیل تیونینگ نامی آشنا و قدیمی بوده. طراحانی که با استفاده از تجهیزات خود تغییرات بسیاری در خودرو به وجود می آورند و زیبایی خاصی را به ارمغان می آورند. منصوری نام شرکتی در این زمینه است که تمام دنیا را متحیر کرده و طراحی های بسیار زیبایی در این زمینه انجام داده […]