ب ام و ام 2

پیشگاموبیل:11روز گردش دراروپا پشت فرمان ب‌ام‌و M2

پیشگاموبیل:11روز گردش دراروپا پشت فرمان ب‌ام‌و M2

این اولین مقاله‌ی من پس از 11 روز رانندگی با ب‌ام‌و M2 در اروپا است. بسیاری از مقالات پیش‌ازاین منتشرشده‌اند و تعداد زیادی از ژورنالیست‌ها نظرات خود را درباره‌ی این خودرو بیان داشته‌اند اما هیچ‌یک از آن‌ها واقعاً افکار و واقعیات را از منظر یک خریدار بالقوه ارائه نمی‌کنند. در سفری که داشتم و حال […]