تئوری انفجار بزرگ

زندگی نامه آرنو الن پنزیاس

زندگی نامه آرنو الن پنزیاس

زندگی نامه آرنو الن پنزیاس : ۸۲ سال پیش  آرنو الن پنزیاس – فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی به کشف تابش زمینه کیهانی باز می‌گردد که کمک بسیاری به توسعه نظریه انفجار بزرگ یا مهبانگ کرده است. ۲۶ آوریل سال ۱۹۳۳ آرنو الن پنزیاس در شهر مونیخ آلمان و در یک خانواده یهودی متولد شد. بخاطر […]