تئوری کوانتوم و مکانیک

زندگی نامه آلبرت اینشتین

زندگی نامه آلبرت اینشتین

زندگی نامه آلبرت اینشتین : ۱۳۶ سال پیش آلبرت اینشتین – فیزیکدان و دانشمند سرشناس آلمانی متولد شد. اینشتین بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای معادله مشهور هم‌ ارزی جرم و انرژی که از مشهورترین روابط ریاضی در علم فیزیک است شهرت دارد. علاوه بر این، او در بسط تئوری کوانتوم و مکانیک […]