تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادانی کم‌وزن

تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادانی کم‌وزن

تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادانی کم‌وزن

آلودگی هوا خطرات و زیان های بسیاری را برای انسان ها به دنبال دارد که از میان آنها می توان به بیماری های قلبی و عروقی، ریوی و … را نام برد، اما آلودگی هوا بر زنان باردار بیشترین تاثیر را دارد. تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادانی کم‌وزن : محققان به بررسی تاثیر آلودگی هوا […]