تبدیل بطری‌های دورانداختنی به کاغذهای ضدآب و نورتخریب‌پذیر

تبدیل بطری‌های دورانداختنی به کاغذهای ضدآب و نورتخریب‌پذیر

گروهی از کارآفرینان جوان مکزیکی، سیستمی را توسعه داده‌اند که بطری‌ها را به کاغذ معدنی تبدیل کرده و بنا به ادعای آنها می‌توان با این روش در روند تولید یک تن کاغذ از بریدن 20 درخت و هدر رفتن 56000 لیتر آب صرفه‌جویی کرد. این کاغذ ضدآب و نور تخریب‌پذیر می‌تواند برای چاپ کتاب‌ها، قوطی‌ها […]