توربین های محرک

داشنمندان به دنبال ساخت نیروگاه های تولید برق با استفاده از باکتری ها هستند

داشنمندان به دنبال ساخت نیروگاه های تولید برق با استفاده از باکتری ها هستند

به جرات میتوان گفت که رویا پردازی دانشمندان دیوانه همیشه هم بد نبوده و در بسیاری موارد توانسته به خلق مصنوعات و کشف پدیده هایی شود که توانسته اند زنگی انسان را دگرگون کنند. در یکی از ایده های دیوانه وار، گروهی از دانشمندان دانشگاه معروف آکسفورد طرح هایی برای ایجاد اولین نیروگاه های تولید […]