زندگی راحت

چرا باید به هر قیمتی شده از زندگی راحت دور بمانید؟

چرا باید به هر قیمتی شده از زندگی راحت دور بمانید؟

زندگی راحت، یعنی داشتن حقوق خوب، دوستان بی دردسر، کسب و کار ثابت با مشتریان ثابت با تقاضای ثابت، داشتن یک زندگی کاملا روتین و بی دردسر… آیا همچین زندگی ای دارید؟ به این سبک میگیم زندگی راحت… زندگی راحت؛ برای اینکه شما نیاز به فکر کردن و به تکاپو افتادن ندارید. زندگی راحت چون […]