نحوه تبدیل ایده به عمل

آیا شما خودتون رو جدی میگیرید؟

آیا شما خودتون رو جدی میگیرید؟

آیا خودتان را جدی میگیرید؟ آخرین باری که شما یک نظر یا ایده داشتید و به کسی نگفتید چون فکر میکردید آخه کی اهمیت میده؟  آخرین باری که در مورد یک ایده هیجان زده بودید اما هیچ وقت تصمیم به اون کار نگرفتید بخاطر اینکه فکر میکردید که اینده خوب نیست کی بود؟  وقتی که چیزی […]