پدیده‌ی پراکندگی الکترون‌ها

زندگی نامه رابرت هافستاتر

زندگی نامه رابرت هافستاتر

زندگی نامه رابرت هافستاتر: ۱۰۰ سال پیش در چنین روزی یعنی ۵ فوریه سال ۱۹۱۵ رابرت هافستاتر – فیزیکدان بزرگ آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر تحقیق در خصوص پدیده‌ی پراکندگی الکترون و تاثیر آن در کشف ساختار نوکلئون‌ها است. رابرت هافستاتر در یک خانواده‌ی یهودی در شهر نیویورک متولد شد که شامل مهاجران لهستانی […]