پردازنده اکسینوس

سامسونگ سه پردازنده از خانواده اکسینوس را توسعه خواهد داد

سامسونگ سه پردازنده از خانواده اکسینوس را توسعه خواهد داد

بر اساس شنیده های اخیر و گزارشات منتشر شده سامسونگ سال آینده از 3 SOC (سیستم روی چیپ)  جدید از خانواده اکسینوس رو نمایی خواهد کرد. سامسونگ مدت هاست که در کنار تولید و استفاده از پردازنده های خود به توسعه و استفاده از پردازنده های مخصوص خود با نام اکسینوس می پردازد. این مسئله […]