پروانه

این پروانه یک روبات است!

این پروانه یک روبات است!

  مهندسین شرکت Festo، پروانه، این مخلوق زیبا و ظریف را در قالب روبات بازسازی کرده‌اند که در نگاه اول پروانه ساخته شده با پروانه واقعی مو نمی‌زند و تنها ممکن است از روی بال‌ها تشخیص دهید که با روبات طرف هستید. شرکت Festo، در ویدئویی، پروانه‌های روباتیک خود را که در داخل محیط شرکت […]