پرچم دار مایکروسافت

اولین پرچمدار مایکروسافت را با تمام زیبایی هایش از نزدیک ببینید!

اولین پرچمدار مایکروسافت را با تمام زیبایی هایش از نزدیک ببینید!

  در شرایطی که همه منتظر معرفی گوشی پرچمدار مایکروسافت هستند، امروز تصاویر جدیدی از لومیا ۹۵۰ یا همان گوشی Cityman معروف منتشر شد. این عکس ها چندان واضح نبودند اما اخیرا عکس جدیدتری هم لو رفته است که در آن می توان به خوبی زیبایی های این گوشی دوست داشتنی را مشاهده کرد.   […]