پرینتر

با این پرینتر مفهومی حس محل کار را در خانه تجربه کنید

با این پرینتر مفهومی حس محل کار را در خانه تجربه کنید

چاپگر همان دستگاهی است که در ادارات و خانه ها ما زیاد دیده میشود.اما دستگاهی که چند کار را با هم انجام دهد مثل کپی ، پرینت ، اسکن احتمال دارد نیاز به دستگاهی بزرگ داشته باشید. و اگر کسی اولویت را در زیبایی محل گذاشته باشد احتمالا لذت چندانی از محیط پیرامون خود نبرد. […]