پورشه 718 کیمن مدل 2017

پیشگاموبیل:معرفی پورشه 718 کیمن مدل 2017

پیشگاموبیل:معرفی پورشه 718 کیمن مدل 2017

به دنبال معرفی 718 باکستر، پورشه از مدل 718 کیمن نیز رونمایی کرده است. این کوپه اسپورت موتور وسط، یک طراحی بدنه تهاجمی‌تر، یک تنظیم جدید برای شاسی، بازنگری در طراحی کابین و یک سطح پایه قیمتی پایین‌تر نسبت به مدل رودستر دریافت کرده است. همانند 718 باکستر، پورشه 718 کیمن S نیز برای پیشرانه […]