پوست

ایجاد حساسیت پوست به وسیله ساعت اپل

ایجاد حساسیت پوست به وسیله ساعت اپل

گجت های پوشیدنی،تکنولوژی را بیش از هر زمان دیگری به بدن ما نزدیک می کنند؛ محصولاتی که همواره روی پوست شما جای گرفته و می توانند باعث آسیب رساندن به آن نیز شوند. اکنون برخی از دارندگان ساعت های اپل اذعان داشته اند که بر اثر بستن این گجت بر دستان خود، پوست آنها دچار […]