پیام متنی

ایده تازه ی اپل برای بهبود بخشی به پیام های متنی

ایده تازه ی اپل برای بهبود بخشی به پیام های متنی

از دهه 90 میلادی پیام های متنی نقش زیادی در زندگی روزمره ما داشته اند و اکثر ما از آنها استفاده زیادی کردیم. ولی گاهی در شرایط خاص استفاده از آنها ممکن نیست. یا متوجه شدن آنها بدون داشتن پیش زمینه ی قبلی بسیار دشوار است. نکته دیگر اینکه اگر موبایل شما در وضعیت بی […]