۲۲۰ فضانورد

نکات خواندنی از زندگی فضانوردان

نکات خواندنی از زندگی فضانوردان

ایستگاه فضایی بین المللی ۱۵ سال پیش در چنین روزهایی کار خود را به طور رسمی و با حضور یک فضانورد آمریکایی و دو فضانورد روسی آغاز کرد.  این سه فضانورد نخستین انسانهایی لقب گرفته اند که ساکن نخستین سازه اقامتی ساخت دست بشر در فضا بوده اند. از آن زمان بیش از ۲۲۰ فضانورد […]