۸ روش برای بهبود فوترهای معمولی و رایج

۸ روش برای بهبود فوترهای معمولی و رایج

۸ روش برای بهبود فوترهای معمولی و رایج

اگر شما یک طراح وب سایت هستید حتما میدانید که هر عنصر در وب سایت مکان و هدف مخصوص به خود را دارد. بسیاری از طراحان صفحات را از بالا به پایین طراحی میکنند یعنی تمرکز خود را روی هدر، نوار کناری، و محتویات اصلی گداشته و از پرداختن به فوتر غافل میشوند. با این […]