برچسب: آزمایشگاهی

محققان دانشگاهی اقدام به تولید آزمایشگاهی پارچه‌های پشمی کرده‌اند که از خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی برخوردار است.  نمونه‌های ساخته شده، در معرض تابش نور ...