برچسب: آشکار

تحقیقی تازه نشان می دهد که از روی نحوه جستجو در دنیای وب می توان پی به شخصیت کاربر برد. گروهی از محققان در مالزی مطالعه ای بر روی کاربران اینترنت انجام داده اند که نشان م...