برچسب: آفیس ۲۰۱۶

پُر واضح است که نسخه پیش‌نمایش تمامی امکانات نسخه‌نهایی را ندارد و در واقع می‌توان گفت که شِمای کلی از آفیس جدید را در اختیار متخصصین قرار می‌دهد. قاب...