برچسب: آندروید 5

1- گوگل نکسوس 4 - به اندروید ۵ بروز شده است. نکسوس 5 - به اندروید ۵ بروز شده است. نکسوس 6 - با اندروید آبنبات چوبی به بازار عرضه شده است. نکسوس 7 (2013) - به اندروی...