برچسب: اتو هرمن دیلز

زندگی نامه اتو هرمن دیلز : ۷ مارچ سال ۱۹۵۴ درست ۶۱ سال پیش در چنین روزی  اتو دیلز - شیمیدان بزرگ آلمانی فوت کرد. شهرت این شیمیدان بزرگ بخاطر کشف واکنش دیلز-آلدر بر...