برچسب: اجاق خورشیدی

زندگی نامه هورس بندیکت دو سوسور : ۲۷۵ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۷ فوریه سال ۱۷۴۰ هورس بندیکت دو سوسور فیزیکدان و ماجراجوی مشهور سویسی به دنیا آمد. شهرت این دانشمند بزرگ بیش...