برچسب: احتمال بازگشت نوکیا به بازار

پس از تصرف نوکیا توسط مایکروسافت این شرکت به سه بخش تقسیم شد: بخش شبکه و تجهیزات ارتباطی، بخش نرم افزاری همچون نقشه‌های نوکیا و تولیدات سخت افزاری همانند تبلت N1! به د...