برچسب: استراتژیک

بازی های استراتژیک زیادی در سال های ابتدایی بازی های ویدئویی منتشر شده اند که در تصویر زیر یکی از آن ها که در بین ایرانیان بسیار طرفدار نیز پیدا کرد . جنگ های صلیبی بود . نظر شما چیست ...