برچسب: استفاده از Sass

Sass مخفف syntactically awesome stylesheet است که یک زبان اسکریپت نویسی است که به css تفسیر میشود و  دارای دو syntax است . در syntax اول که قدیمی تر است و به عنوان sass شنا...