برچسب: اسنودن در توییتر

ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان NSA له تازگی به توییتر پیوسته که تنها کمتر از 1 ساعت اکانت وی تایید شد . کارشناسان این حرکت اسنودن را نوعی ارتباط با عموم مردم به عنوان یک...