برچسب: اصول طراحی مترو

اصول طراحی مترو در سایت ها : مترو زبان جدید طراحی در مایکروسافت است. مفهوم جدیدی است که هدف آن تغییر منطق ساختار و کار در سیستم عامل ها و اپلکیشن هاست . طراحی مترو برای ایجاد محاوره...