برچسب: افزایش سرعت سیستم عامل ویندوز

این دو سرویس برای کاهش زمان اجرای اپلیکیشن ها در سیستم عامل ویندوز در نظر گرفته شده اند، اما آنها تنها برای هارد دیسک ها طراحی شده اند.پس اگر از هادر SSD استفاده میکنید بای...