برچسب: افزایش

غیرفعال کردن یا حداقل کم کردن انیمیشن ها تقریباً می تواند کارایی هر رابطی را سرعت ببخشد. شاید بگویید این انیمیشن ها خود به اندازه کافی سریع هستند اما اینکه در هرروز بارها و...