برچسب: افزونه google chroome

شاید 3 سالی است که با کروم کار می کنم . البته قبلا با موزیلا نیز کار کردم ، ولی خب کروم یه چیز دیگه است . البته جدا از مصرف بیش از اندازه رم ، که  تقریبا برای هر تبی که باز می کنید...