برچسب: الکترونیک

تا ۱۰ روز دیگر، یعنی از 8 فروردین، در نیویورک، دیگر نسخه‌های کاغذی که با دست‌خط پزشکان تهیه شده‌اند، اعتباری نخواهند داشت و همه پزشکان ملزم شده‌اند که ب...