برچسب: الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

 Hummingbrid نام یکی از الگوریتم های جستجوی گوگل است. هدف این الگوریتم نمایش نتایج بهتر و دقیق تر حاصل از جستجو در میلیاردها وب سایت در این موتور جستجو است.   ...